Επαγγελματικές Ασφαλίσεις

 • Πυρός επαγγελματικών χώρων
 • Επαγγελματικών οχημάτων
 • Μηχανιμάτων έργων
 • Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
 • Αστική Ευθύνη Έργου
 • Κατα παντος κινδύνου εργου
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Ομαδικές Ασφάλειες
 • Ασφάλεια Μεταφορών
 • Νομικής Προστασίας
 • Ασφάλειες Πίστωσης
 • Αγροτικές Ασφαλίσεις (Ζωικό κεφάλαιο , Καλλιεργειων )